Hoera ik ben opnieuw oma geworden!

Mies van den Ham-van Hunnik Geplaatst in: Pensioenen

In de afgelopen 2 maanden hebben wij binnen ons mooie gezin twee kleinkinderen mogen begroeten. Wij prijzen ons gelukkig. Nu zult u zich afvragen wat dat met mijn vakgebied, pensioenadvies en communicatie, te maken heeft. Dat zal ik u vertellen.

Op 12 juni hebben het kabinet, werkgevers en vakbonden een definitief akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Tevens hebben de leden van het FNV, de grootste vakbond, vorig weekend met een krappe meerderheid ingestemd met het nieuwe pensioenakkoord. Het was een zware bevalling. De draagtijd was maar liefst 10 jaar, maar uiteindelijk heeft het pensioenakkoord definitief het licht gezien. Laten we hopen dat het pensioenakkoord eerder tot volle wasdom komt, dan de tijd die je nodig hebt voor de opvoeding van je kinderen. Want dat er nog veel werk verzet moet gaan worden om het nieuwe pensioenstelsel ook ingevoerd te krijgen, wordt duidelijk als je kijkt naar de overgangstermijn.

Tussen 2022 en 2026 moeten alle pensioenregelingen van alle werkgevers worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. U leest het goed, het betreft alle werkgevers die een pensioenregeling hebben afgesloten voor hun werknemers. Het betreft dus zowel werkgevers die verplicht aangesloten zijn bij een Pensioenfonds als werkgevers die een zogenaamde vrijwillige “verzekerde regeling” hebben.

Een steeds belangrijker wordend onderdeel bij de toezegging van pensioen en daarbij behorende veranderingen is de communicatie. Dat is ook van toepassing bij de ontwikkeling van een gezin. Eerst ben je met z’n tweeën, daarna, zoals in mijn geval, met z’n vijven en nu met z’n twaalven. Ook bij de opvoeding van je kinderen is de communicatie ongelofelijk belangrijk. Van baby naar peuter, van kleuter naar jong volwassen en nu zijn onze kinderen zelf ouders. Ouders in een andere tijd, waarin veranderingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. Een belangrijk onderdeel bij die opvoeding is “praten met en luisteren naar je kind”. Op die manier blijf je als ouder en kind bij elkaar betrokken en bouw je een vertrouwensband met elkaar op. Dat kost energie maar levert uiteindelijk aan het einde van de rit ook energie op.

U heeft als werkgever met een collectieve pensioenregeling de afgelopen jaren al vele wijzigingen moeten doorvoeren. Werknemers en misschien ook u als werkgever zijn hierdoor wellicht pensioen moe geworden. Wat binnen het hele proces van verandering voor u als werkgever daarin belangrijk is, is de beantwoording van de vraag: “Hoe ga ik mijn werknemers in de komende jaren (tot 2026!) meenemen in een nieuw proces van aanpassing van de pensioenregeling”. Het antwoord daarop is door te communiceren.

Communicatie gedurende het proces van aanpassing is belangrijk voor het betrokken blijven van uw werknemers. Inzicht in de consequenties van de veranderingen voor de persoonlijke financiële planning en het pensioenplan kunnen bijdragen aan de acceptatie van de voorgestelde veranderingen. Antwoorden op vragen zoals, “Gaat mijn eigen bijdrage pensioen omhoog?”, “Wat betekent dit voor de pensioenpremie van de werkgever?” en “Bouw ik nog wel voldoende pensioen op?”, zullen gegeven moeten gaan worden.

JIP financieel kan u als pensioenadviseur en financieel planner hierbij ondersteunen. Naast onze pensioenkennis en creatieve oplossingen voor moeilijke pensioenvraagstukken hebben wij ook verstand van communiceren met werkgever en werknemers. Hoe wij dat doen die communicatie? Zoals de naam wellicht al doet vermoeden; in “Jip en Janneke taal”.

Nieuwsgierig geworden naar de werkwijze van JIP financieel, neem dan vooral contact met ons op.  Onze gegevens vindt u op onze site.