Payrollwerkgever moet voor 2021 aan de slag met pensioendossier

Harm Stobbe

Door de nieuwe payrollregels uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is er een nieuwe pensioeneis die ingaat per 01-01-2021. Vanaf dat moment moet een payrollwerkgever namelijk een adequate pensioenregeling aan haar payrollkrachten toezeggen. Daarnaast komt de verplichte deelname aan pensioenfonds STiPP per 01-01-2021 te vervallen.

Moet dan nu iedere payrollwerkgever zorgen voor een adequate pensioenregeling? Nee, een adequate pensioenregeling is alleen verplicht wanneer:

  1. werknemers van de inlener die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie actief deelnemen in een pensioenregeling; of
  2. binnen de sector van de inlener wel recht bestaat op deelname in een pensioenregeling voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies.

In de praktijk zal van beide situaties al snel één van toepassing zijn.  De volgende vraag is dan hoe je als payrollonderneming invulling kunt geven aan de adequate pensioenregeling? Hiervoor zijn twee opties mogelijk:

Optie 1 zal in de praktijk niet veel voorkomen. Dit komt omdat de payrollwerkgever geen overeenkomst heeft met de pensioenuitvoerder van de inlener. Ook vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds stuit meestal op praktische bezwaren. Blijft over het regelen van een eigen pensioen voor de payrollmedewerkers.

Een eigen pensioenregeling kent een wettelijke normpremie van 14,6% van de pensioengrondslag op werkgeversniveau. Verder zijn er nog een aantal inhoudelijke voorwaarden die de wet aan een eigen pensioenregeling stelt. Zolang aan de minimumvereisten wordt voldaan, is een payrollwerkgever vrij in de vormgeving van de pensioenregeling.

Ook voor personeelsvennootschappen geldt, dat deze door de nieuwe wetgeving als payrollwerkgevers worden gezien. Bij een personeelsvennootschap of intra-concernuitzending worden immers de werknemers van de personeels-BV uitgeleend aan de werk-BV. Wanneer er in de werk-BV een pensioenregeling van toepassing is, kan er bij intra-concernuitzending vanaf 01-01-2021 een pensioenverplichting voor de medewerkers van de personeels-BV gelden.

Verder zitten er in de wetgeving (Waadi, Baadi) nog de nodige onduidelijkheden en knelpunten. Wij volgen de ontwikkelingen op dit terrein op de voet en zullen u op de hoogte houden!

Voor veel payrollwerkgevers zal het opstarten van een eigen pensioenregeling het beste aansluiten bij de veranderde wetgeving. JIP financieel kan samen met u beoordelen of een eigen pensioenregeling noodzakelijk is en als dit het geval is, ondersteunen met de inrichting ervan. Onze pensioenadviseurs zijn niet gelieerd aan welke financiële instelling dan ook en zijn daarmee 100% onafhankelijk. Volledig gecertificeerd en met ruim 25 jaar ervaring hebben we alles in huis om een persoonlijk en creatief advies over pensioen voor de payrollwerkgever te bieden.