Het Coronavirus en de pensioenregeling voor uw werknemers; update 02-04-2020

Harm Stobbe Geplaatst in: Pensioenen

Het Coronavirus en de pensioenregeling voor uw werknemers 

(aangepast naar stand van zaken 02-04-2020)
 

De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Bijna iedereen heeft te maken met deze gevolgen. Wij merken bij veel van onze relaties dat de huidige situatie tot veel zorgen en vragen leidt. Juist in deze moeilijke tijden zijn wij als uw adviseur extra gemotiveerd om u van dienst te zijn. In dit bericht proberen wij voor u een aantal zaken op een rij te zetten.

Voor iedereen is dit nieuw

De huidige situatie is voor iedereen nieuw. Dat betekent dat we bij veel vragen niet zomaar kunnen zeggen: “Oh, dit zijn de regels en dit zijn de gevolgen”. Als samenleving moeten we met elkaar steeds weer bekijken wat redelijk en billijk is. Dat geldt ook voor pensioenuitvoerders.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en pensioen

Het doel van de NOW-regeling is werkgevers financieel te ondersteunen bij het in dienst houden van zoveel mogelijk werknemers. Werkgevers krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten om zo een periode van substantiële omzetdaling te kunnen overbruggen. In eerste instantie loopt de vergoeding op basis van de NOW-regeling van maart tot en met mei 2020. Vóór 1 juni 2020 zal besloten worden of de regeling wordt verlengd met drie maanden.

Bedrijven waarvan de aanvraag toegekend is, krijgen maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed. Gedurende de periode dat de regeling loopt, mag de pensioenopbouw voor werknemers worden voortgezet over het loon dat voorafgaand aan de ingang van NOW-regeling werd uitgekeerd. Het deelnemen aan de NOW-regeling leidt dus niet tot een lagere pensioenopbouw en uitkering bij overlijden.

De NOW-regeling biedt niet alleen een vergoeding voor gewone loonkosten. Ook is er een tegemoetkoming in werkgeverslasten, zoals pensioenpremies (zowel de werkgevers- als de werknemersbijdrage) en vakantiegeld (vakantiebijslag). Om de regeling uitvoerbaar te houden, geldt hiervoor niet een vergoeding van de werkelijke kosten, maar een opslag van 30%.

Problemen met betalen van premies

Het kan zijn dat uw onderneming een sterke daling heeft van de inkomsten. Op dat moment kan het een probleem worden om de pensioenpremies te blijven betalen. Ons dringende verzoek is om in dat geval contact met ons op te nemen. Wij kunnen namens u in overleg treden met de pensioenuitvoerder om te kijken of, met instandhouding van de dekking voor het nabestaandenpensioen, er tijdelijk een betalingsuitstel mogelijk is. Een pensioenuitvoerder zal dit van geval tot geval bekijken. Verzekeraars zullen hierbij, voor zover bekend, meestal niet afwijken van de wettelijke regels die er zijn bij te late betaling van de premies.

De opslag voor werkgeverslasten in de NOW-regeling zal naar verwachting voor werkgevers ruimte bieden om de pensioenpremie ook tijdens deze moeilijke periode door te betalen.

Andere mogelijkheden, zoals het versoberen van de pensioenregeling, vereisen overleg met werknemer en/of OR. Uiteraard kunnen we u hierin begeleiden, maar de effecten (besparing van pensioenpremies) van deze mogelijkheden zullen pas na een langere periode merkbaar zijn.

Het is belangrijk te realiseren dat bij het niet betalen van de premies de dekking voor het risico van overlijden (nabestaandenpensioen) en arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling en WIA-AOP pensioen) in gevaar kan komen. Juist in deze periode is het van belang op dit vlak geen enkel risico te nemen! Dus overleg tijdig met ons!

De beleggingswaarde is gedaald

Indien een deel van de pensioenpremies voor uw werknemers in aandelen worden belegd, zult u zien dat in de afgelopen weken de waarde van het pensioenkapitaal dramatisch is gedaald. Het is zeer verontrustend voor werknemers om dat mee te maken. Maar ook weer niet uniek. Bij beleggingen komt het vaker voor dat er enorme dalingen zijn. Wanneer de pensioendatum verder weg ligt, is de kans heel groot dat in de tussentijd de aandelenmarkten zich herstellen.

Wanneer een werknemer binnen nu en 5 jaar met pensioen gaat wordt er meestal, in het kader van lifecycle beleggingen, grotendeels belegd in waarden met een zeer laag beleggingsrisico. Deze werknemers zullen minder merken van de beursdalingen. Wel is de lage rentestand een belangrijk aandachtspunt voor werknemers die kort voor de pensioendatum zitten.

Ook hierover gaan wij graag met u en/of uw werknemer in gesprek wanneer u zich grote zorgen maakt. Ons advies is in elk geval: doe niets in emotie. Zorg ervoor dat uw werknemer zich goed laat voorlichten voordat hij of zij wat doet.

Bel of mail ons gerust

Maakt u zich ongerust over uw financiële situatie of heeft u vragen, bel of mail ons gerust. Omdat de situatie ook voor ons nieuw is, zullen wij niet op alle vragen direct een antwoord hebben. Maar we gaan wel ons best doen! Dus aarzel niet. We zijn er voor u. Ook in deze bijzondere tijd.