Financiële administratie in een digitaal tijdperk

Thom Dijkstra Geplaatst in: Financiële planning - Algemeen

Uit onderzoek van het Nibud is gebleken, dat een groot deel van de Nederlanders hun financiële administratie niet inzichtelijk heeft. Tot deze groep behoren vooral ouderen, maar ook de groep mensen van 18 tot 35 jaar maakt hier deel van uit. Digitalisering maakt het er niet beter op.

In totaal hebben twee op de vijf Nederlanders gebrek aan overzicht. Deze mensen hebben, in vergelijking met mensen die hun financiële administratie wel goed op orde hebben, meer betalingsachterstanden, staan vaker rood en zien rekeningen over het hoofd. Een geordende administratie is dus van groot belang voor het in balans houden van inkomsten en uitgaven.

In het onderzoek staan voorbeelden vermeld hoe de financiële administratie op orde gebracht kan worden, dan wel gehouden kan worden. Het onderzoek van Nibud kunt u nalezen op rapport Nibud "Financiële administratie in een digitaal tijdperk"